Kdo jsme

Charita Prachatice byla oficiálně zřízena v roce 1998 zřizovacím dekretem. Charita Prachatice je evidovanou právnickou osobou, registrovanou u Ministerstva kultury České republiky. Jejím zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Jako samostatná právnická osoba má vlastní stanovy, ze kterých vyplývá její poslání i majetkoprávní vztahy.

Posláním Charity Prachatice je poskytovat pomoc všem lidem v krizi. Pro svou práci jsme si vybrali cílovou skupinu osob, které stojí ve společnosti až na okraji nebo se k tomuto okraji přibližují. Obecně je tato skupina nazývána jako sociálně vyloučení. Věnujeme se osobám ohroženým ztrátou bydlení, ať jsou to lidé žijící na ulici nebo musí svůj domov neprodleně opustit. Svou pozornost věnujeme lidem v dluhové pasti, lidem závislým na alkoholu, lidem, kteří přicházejí z vězení nebo psychiatrických nemocnic, ale i dalším.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Statutární zástupce:

Mgr. Dana Marková, ředitelka Farní charity Prachatice

Sídlo: Slunečná 1135, 383 01 Prachatice
IČ: 62529919
Tel.: 731 402 993, e-mail: reditel@prachatice.charita.cz

Číslo účtu: 235 498 878/0300