Každý člověk je pro nás důležitý

Kdo jsme

Nezisková humanitární organizace Farní charita Prachatice je nestátním poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském kraji. Je zřízena katolickou církví a jejím posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Více

Pomáhejte s námi

Finanční dar můžete odeslat na naše sbírkové konto

235 498 878/0300

Více
Parallax

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup
Charita ČR
Krajský úřad
Individuální projekt
MPSV
Nadace ČEZ
FEAD
IROP
Úřad práce
TechSoup