Záměr Tříkrálové sbírky 2021

 • Farní charita Prachatice

  • Podpora Terénního programu Most naděje.

   100 000 Kč
  • Podpora Domu sv. Petra pro muže.

   80 000 Kč
  • Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi v tísni.

   80 000 Kč

obecny_HLAVNI_BANNER_980x100