Farní charita Prachatice oznamuje výsledek sčítání Tříkrálové sbírky.

Od 1. - 14. ledna 2020 se opět po roce vydali koledníci Tříkrálové sbírky do ulic. Do letošní jubilejní 20. sbírky se zapojilo 50 kolednických skupinek se 65 zapečetěnými kasičkami a podařilo se jim v 31 městech a obcích na Prachaticku vykoledovat celkovou částku 455 560,00Kč. Tato částka je o 62 281,00Kč vyšší než byla sbírka předchozí.

Do Farní charity Prachatice se vrátí 65% z vykoledované částky, tzn. 296 114,00Kč. Tyto prostředky budou použity na dofinancování námi poskytovaných sociálních služeb - www.prachatice.charita.cz .

Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo FCH Prachatice, 15 % využije na své projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

 

Děkujeme všem za laskavé přijetí našich Tří králů a za štědré příspěvky do kolednických kasiček. Upřímné poděkování patří i obětavým koledníkům a vedoucím kolednických skupinek, kteří koledovali s velkým nasazením.

Jak byla která skupinka kde úspěšná, se můžete podívat ZDE.