Tři králové u starosty Zobrazit fotogalerii
8. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

Tři králové u starosty

Ve středu 8. ledna 2020 navštívili v dopoledních hodinách Městský úřad v Prachaticích Tři králové. V Zimní zahradě je přijal starosta města Martin Malý.

Tříkrálová sbírka slaví letos dvacáté výročí. A slaví hlavně díky velké obětavosti a nasazení koledníků a vedoucích skupinek, kteří každoročně vyrážejí do ulic. Za to jim patří velký dík. Velký dík patří i všem dárcům, kterým není lhostejný osud lidí v nouzi, a sbírku finančně podporují.

Tři králové se nejdříve představili a pověděli, proč přicházejí. Následovala píseň malých koledníků v doprovodu příčné flétny a houslí. Starosta města poděkoval všem koledníkům a zmínil prospěšnost sbírky. Obdaroval koledníky finančním obnosem a ti mu na oplátku předali bílé zlato - cukr, kalendář a pomazali ho vzácnou myrhou.

Tím koledování na radnici neskončilo. Skupinky koledníků se rozešly po celé budově, aby zaměstnancům zazpívali, obdarovali je a popřáli jim vše dobré v novém roce.