Tři králové do Prachatic přijdou!
8. prosince 2020 Tříkrálová sbírka

Tři králové do Prachatic přijdou!

Tříkrálová sbírka bude, ale i Tři králové musí počítat s tím, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Čekejme tedy změny v průběhu největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce.  Při velmi příznivé situaci, kdy nastane uvolnění všech opatření, lze očekávat klasickou tříkrálovou koledu s požehnáním Vašich domovů, a to v termínu od 1. do 24. ledna 2021.

Pokud se situace nezlepší, proběhne Tříkrálová sbírka s určitými omezeními tak, aby zajistila bezpečí koledníků i dárců. Nechceme Vás připravit o požehnání, které koledníci do Vašich domovů přinášejí.

V případě, že nebude možné klasicky navštěvovat domovy a popisovat dveře požehnanou křídou:

  • obcí projde průvod Tří králů v předepsaných rozestupech bez kasičky, budou zpívat, aby Vám přinesli z bezpečné vzdálenosti požehnání a přání všeho nejlepšího do nového roku
  • poté budete mít možnost přispět do kasičky, která bude umístěna ve vaší obci po určité dny. Do Vaší obce vylepíme informační letáky, ze kterých se dozvíte, na jakém místě bude k dispozici zapečetěná kasička. Na všech místech budou pro dárce vedle kasičky připraveny malé kousky požehané křídy, kalendáře a cukry rozložené tak, aby si je dárce mohl vzít pro sebe
  • Tříkrálová sbírka se nově pokusí své věrné příznivce oslovit také on-line. Chceme tímto vyzvat zejména vás, mladší – pomozte svým rodičům a prarodičům přispět do online kasičky, která bude přístupná na webu www.trikralovasbirka.cz od poloviny prosince a umožňuje Vám darovat podle konkrétní obce, kterou si Vy zvolíte. Otevíráme tak společně nový prostor Třem králům, kteří vám přinášejí požehnání a skrze vás darují pomoc těm nejpotřebnějším.

Přípravy na sbírku neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců. Pokud byste se chtěli aktivně zapojit do sbírky jako koledníci či dobrovolníci, kontaktujte Farní charitu Prachatice: Zdeňka Jančiová, tel.: 731 604 441, e-mail: zdenka.janciova@prachatice.charita.cz a také, prosíme, sledujte informace na našem webu www.prachatice.charita.cz a facebooku. 

Více informací o sbírce na www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!!

Farní charita Prachatice