Díky pěknému počasí se mohly námi naplánované akce pro klienty azylových domů konat, protože jsme při jejich realizaci byli převážně venku.

S muži z Domu sv. Petra jsme navštívili Slovanské hradiště sv. Ján u Netolic. Jedná se o přemyslovské hradiště, které se rozkládalo na vrchu sv. Ján. Z knížecího správního hradu, střežícího důležité obchodní cesty, se zachovaly mohutné valy. Nálezy slovanské keramiky pocházejí z 11. až 12. století. Je zde zahájena výstavba archeologického parku jako turistického východiště s rozhlednou ve stylu strážní věže, s palisádou a ukázkami bydlení, řemesel a nálezů z archeologického průzkumu.

Díky pěknému počasí, se naučná přednáška O insolvenci jako způsobu vypořádání dluhů konala v pergole na dvoře azylového domu pro muže. Přednášejícím byl Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. z Krebulu.

Dne 25. 9. 2020 jsme navštívili s uživateli „Výstavu hub“. Klienti, kteří rádi chodí na houby tak měli možnost se něco nového dozvědět na výstavě, která se konala v chodbě staré radnice v Prachaticích.

Houby byly vystavené na stolech v miskách a opatřeny barevnými cedulkami. Zelenými cedulkami byly označeny houby jedlé, žlutými nejedlé a červenými cedulkami jedovaté houby.

Krásné počasí babího léta přímo vybízelo k tomu, abychom trávili teplé podvečery venku. Proto jsme si v Charitním domově sv. Dominika Savia pro matky s dětmi opět zpříjemnili večer oblíbeným pečením buřtíků. Výborně chutnala i ovocná bábovka a smoothie, které maminky pro sebe a děti vyrobily.

Krátce po polovině září jsme se již tradičně přihlásili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem byl velký úklid azylového domu a jeho okolí. Z azylového domu jsme vytřídili vše nepotřebné nebo rozbité a v kuchyni jsme zřídili novou skříňku na tříděný odpad. V okolí domova jsme sesbírali celkem  35kg odpadu. Doufáme, že pořádek v okolí vydrží co nejdéle, ale víme, že úklid lze dělat průběžně a není potřeba čekat na další ročník této akce.