Květná neděle 2022
11. dubna 2022 Naše články

Květná neděle 2022

Dne 10. 4. 2022 pod záštitou prachatické farnosti proběhla v Azylovém domě sv. Dominika Savia pro matky s dětmi akce pod názvem Květná neděle. Program probíhal ve společenské místnosti za téměř plné účasti dětí a jejich matek. Jaro a blížící se velikonoční svátky jsme tak všichni společně přivítali na Květnou neděli, kterou začíná svatý týden. 

Děti si samy vyrobily květinu z připravených barevných materiálů. Hravou formou i s pomocí obrázků se děti seznámily s poutavým příběhem o příchodu Ježíše Krista do Jeruzaléma, touto formou byly děti seznámeny i s významem nadcházejících celých velikonočních svátků.

Nechyběly zdobené kraslice, pomlázka, ta se líbila zejména chlapcům, a pečený beránek, který děti dostaly darem. Všichni jsme si společně zazpívali a celková příjemná atmosféra přispěla k oživení a připomenutí si významu Velikonoc, největšího svátku křesťanů.

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel.: 731 604 442 E-mail: 58AkO4k94dBFRYUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb