Dům sv. Petra pro muže

Co nabízíme

Posláním azylového Domu sv. Petra pro muže je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů.  Kromě ubytování a zajištění podmínek pro stravování nabízíme pomoc či podporu při obhajobě jeho práv, při hledání nového bydlení, zaměstnání, při navazování sociálních kontaktů. Po dobu pobytu nabízíme rozmanité aktivity, které mají napomoci k začleňování člověka do běžného života. Součástí azylového domu jsou hospodářská stavení a pastviny pro chov drobného zvířectva.
Dům sv. Petra

Telefon: 732 140 224

Podrobnější informace v pdf

Žádost o poskytnutí služby v pdf

Galerie

Ceník

  • dospělá osoba 130 Kč/ kalendářní den

Kde nás najdete

Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic

Kde nás najdete - Dům sv. Petra pro muže

 

 

 

 

 

 

Zdroje financování:

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Jihočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí