Dům sv. Petra pro muže

Poslání

Posláním azylového Domu sv. Petra pro muže je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu při řešení jeho nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů.  Kromě ubytování a zajištění podmínek pro stravování nabízíme pomoc či podporu při obhajobě jeho práv, při hledání nového bydlení, zaměstnání, při navazování sociálních kontaktů.

V zařízení je zajišťován NEPŘETRŽITÝ PROVOZ.

Telefon: 732 140 224

Cílová skupina

 • muži bez přístřeší od 18 do 64 let věku

Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služby z těchto zákonných důvodů:

 • Poskytovatel neposkytuje službu, o kterou osoba žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob (dle § 91 odst. 3a) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu (dle § 91 odst. 3b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytování pobytové služby v azylovém domě (dle § 91 odst. 3c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů).
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (dle § 91 odst. 3d) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů). 
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (dle § 36 písm. a) vyhl. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci (dle § 36 písm. b) vyhl. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
 • Chování osoby by z důvodu duševní choroby závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (dle § 36 písm. c) vyhl. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Cíle služby

 • Uživatelé najdou nové bydlení.
 • Uživatelé využijí čas a poskytnutou podporu v azylovém zařízení ke zlepšení či vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Uživatelé díky poskytnuté pomoci a podpoře zvládají řešit svou nepříznivou sociální situaci převážně vlastními silami.
 • Uživatelé přebírají spoluzodpovědnost za řešení své nepříznivé situace. 

Zásady

 • rovný přístup
 • partnerství
 • mlčenlivost
 • individuální přístup
 • přiměřená tolerance
 • odpovědnost za své činy
 • důstojnost

 

Dům sv. Petra

 

 

Podrobnější informace v pdf

Žádost o poskytnutí služby v pdf

Vzor smlouvy v pdf

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Směrnice stížnosti

Domovní řád v pdf

Galerie

Ceník

 • dospělá osoba 150 Kč/ kalendářní den

Kde nás najdete

Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic

Kde nás najdete - Dům sv. Petra pro muže

 

 

 

 

 

 

Zdroje financování:

Domu sv. Petra pro muže byla poskytnuta na rok 2021 dotace 153 260 Kč od MPSV a 500 000 Kč na dofinancování od Jihočeského kraje.

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Jihočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí