Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

Co nabízíme

Azylový dům - Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi pomáhá matkám s dětmi, ženám, které ztratily bydlení zejména v důsledku rozvodu či rozchodu s partnerem/partnerkou, nebo díky finanční krizi spojené s dlouhodobou nezaměstnaností, mají problémy mezigeneračního soužití v domácnosti, upadly do dluhové pasti, zažily domácí násilí či byly nuceny k prostituci.

V zařízení je zajišťován NEPŘETRŽITÝ PROVOZ.

Telefon: 731 604 442

Poslání

Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi je pobytové azylové zařízení pro matky s dětmi, které ztratily bydlení. Nabízíme jim podporu, čas a prostor při řešení jejich nepříznivé životní situace, která byla způsobena ztrátou bydlení, zaměstnání či sociálních kontaktů.  Kromě ubytování a zajištění podmínek pro stravování poskytujeme matkám pomoc či podporu při obhajobě jejich práv, při hledání nového bydlení, zaměstnání nebo při navazování sociálních kontaktů. Podporujeme matky s dětmi v tom, aby dokázaly řešit svou nepříznivou situaci především vlastními silami.

Cílová skupina

 • matky s dětmi bez přístřeší
 • těhotné ženy bez přístřeší 
 • matky nebo těhotné ženy, které ztratily bydlení, byly obětmi domácího násilí nebo se z jiných důvodů ocitly se v krizi

Do zařízení nelze přijmout

 • samotné děti bez matky
 • manželské či partnerské dvojice s dětmi
 • ženy bez dětí

Cíle služby

 • Matky s dítětem/dětmi získají nové bydlení.
 • Matky využijí čas a poskytnutou podporu v azylovém zařízení ke zlepšení či vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • Matky díky poskytnuté pomoci a podpoře zvládají řešit svou nepříznivou sociální situaci převážně vlastními silami.
 • Matky jsou zodpovědné za svou životní situaci. 

Zásady

 • rovný přístup
 • partnerství
 • mlčenlivost
 • individuální přístup
 • přiměřená tolerance
 • odpovědnost za své činy
 • důstojnost

Podrobnější informace v pdf

Žádost o poskytnutí služby v pdf

Vzor smlouvy

Směrnice stížnosti

Domovní řád v pdf

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

Ceník

 • dospělá osoba s nezletilým dítětem 120 Kč/kalendářní den
 • dítě 80 Kč/kalendářní den

Kde nás najdete

Slunečná 1135, Prachatice, 383 01

Mapa - Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi

 

 

 

 

 

Zdroje financování:

Domu sv. Dominika Savia pro matky s dětmi byla poskytnuta na rok 2021 dotace 307 890 Kč od MPSV a 500 000 Kč na dofinancování od Jihočeského kraje.

Služba je financována z projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V", reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Město Prachatice
Jihočeský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí